Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2008-12-05

 Gmina Mycielin za unijne pieniądze wyrównuje szanse edukacyjne dzieci


Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości edukacyjnych świadczonych

                   w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej


Projekt opiewa na kwotę 104.878,58 zł, z czego:

    *  kwota dofinansowania 89.146,79 zł
    *  wkład własny Gminy    15.731,79 zł


Planowany czas realizacji projektu – od dnia 01 grudnia 2008r. do dnia 31 lipca 2010r.


Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości