Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2008-11-25

 Ochotnicza Straż Pożarna

 


 

Ochotnicza Straż Pożarna

w Mycielinie

Z A P R A S Z A

wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Mycielin do udziału w tworzącej się orkiestrze

dętej międzypokoleniowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mycielinie.

Zajęcia odbywają się od 25 sierpnia 2008 roku w każdy

wtorek (godz. 17.00), czwartek (godz. 17.00) i sobotę (godz. 9.00)

w strażnicy OSP Mycielin.

Wszystkich zainteresowanych prosimy

o zgłaszanie się do kapelmistrza prowadzącego zajęcia.

Zajęcia będą całkowicie sfinansowane ze środków

P o a k c e s y j n e g o P r o g r a m u W s p a r c i a

O b s z a r ó w W i e j s k i c h .

Z a r z ą d O S P

 

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości