Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2012-09-07

 Informacja o rozpoczęciu konsultacji

Mycielin, dnia 07.09.2012r.

 

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

 

PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MYCIELIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2013 r.

 

Urząd Gminy Mycielin informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.

 

Uczestnicy:

1.      organizacje pozarządowe,

2.      podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

 

 

Uwagi oraz wnioski do projektu programu można zgłaszać w formie pisemnych opinii:

  w Urzędzie Gminy Mycielin z/s w Słuszkowie, 62-831 Korzeniew – w sekretariacie pokój nr 8,

      za pośrednictwem poczty – adres jw.

      za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: urzad@mycielin.pl

w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji tj. do 14.09.2012r.

 

Nieprzedstawienie uwag czy też wniosków, o których mowa w/w terminie oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

 

                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                   -Jerzy Matuszewski-

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości