Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2012-06-20

 Otwarcie wyremontowanej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamętach

    W dniu 9 czerwca 2012 r. odbyła się uroczystość otwarcia wyremontowanej i rozbudowanej strażnicy w miejscowości Zamęty z przeznaczeniem na świetlice wiejską W wydarzeniu udział wzięli mieszkańcy sołectwa oraz władze Gminy i delegacje z poszczególnych jednostek OSP.

      Na początku uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Pan Jerzy Matuszewski. Następnie Wójt z prezesem OSP Zamęty Eugeniuszem Spodymkiem, sołtysem wsi panią Janiną Woźniak, przewodniczącym Rady Gminy Mycielin panem Mirosławem Skalskim, Radnym Rady Powiatu Kaliskiego Panem Edwardem Wasikiem oraz proboszczem Parafii Wszystkich Świętych w Dzierzbinie dokonali uroczystego przecięcia wstęgi. W następnej części ksiądz Stanisław Kiermasz poświęcił budynek strażnicy.

Prace nad rozbudową strażnicy były możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W czerwcu 2010 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

         W wyniku pozytywnej oceny wniosku podpisania została umowa na dofinansowanie inwestycji.

     Podpisanie umowy umożliwiło przystąpienie do prac. Wykonano dokumentację techniczno – kosztorysową oraz rozpoczęto procedury przetargowe na wykonanie rozbudowy. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w maju 2011 roku został wyłoniony wykonawca robót - firma „BUDMAR” z Kalisza, która rozpoczęła rozbudowę w czerwcu a zakończyła w październiku 2011 roku. 16 grudnia tego samego roku wydane zostało pozwolenie na użytkowanie strażnicy.

       Ogółem wartość wykonanych robót na rozbudowę strażnicy wyniosła 329.538,00 zł, z tego otrzymaliśmy dofinansowanie z PROW „Odnowa wsi” w wysokości  177.266,00 zł.

Galeria:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości