Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2012-03-01

 OTWARCIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MYCIELIN

            W dniu 28 lutego 2012r. Wójt Gminy Jerzy Matuszewski wraz z przedstawicielami  województwa i powiatu, dokonał uroczystego otwarcia nowo wybudowanej, a zarazem pierwszej na terenie Gminy Mycielin oczyszczalni ścieków w Mycielinie i kanalizacji sanitarnej w Korzeniewie.

W uroczystości oprócz władz gminy udział wzięli m.in. Senator RP Witold Sitarz, V-ce Marszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, V-ce Prezes WFOŚ i GW w Poznaniu  Marek Baumgart, Dyrektor Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Emilia Dunal, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Burmistrz i Wójtowie z powiatu kaliskiego, przedstawiciele firmy Wirax wykonawcy tego obiektu, inspektorzy nadzoru, radni i sołtysi Gminy Mycielin oraz pracownicy Urzędu.

            Pan Wójt  Jerzy Matuszewski przedstawił historię powstania oczyszczalni oraz, źródło jej finansowania. Złożył podziękowania Panu V-ce Marszałkowi i Pani Dyrektor E. Dunal za pomoc i wsparcie przy budowie obiektu. Podziękowania złożył również na ręce wykonawców i inspektorów nadzoru oraz Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

            Pierwsze prace związane z budową obiektu rozpoczęły się już w 2004r i dotyczyły wykonania dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Korzeniew.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 7 163 788,77 zł., z czego 4 mln zł udało się Gminie pozyskać, za pośrednictwem samorządu województwa z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie 321 „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej". Dodatkowo pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

            Dzięki wspomnianym środkom, a także zaangażowaniu wielu osób powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna o przepustowości i wydajności 130m3/d, docelowo 280m3/d, w tym 50m3/d ścieki dowożone z szamb.

W skład oczyszczalni wchodzi: ciąg techniczny, punkt zlewny, zbiorniki na ścieki dowożone i surowe wraz z reaktorami biologicznymi, ciąg osadowy, stacja dmuchaw, przepompownie ścieków, budynek wielofunkcyjny, ogrodzenie, oświetlenie, drogi i place. Natomiast kanalizacja sanitarna to rurociągi o średnicy: Ø 200 - 4.566 mb; Ø 250 - 1.320 mb;  Ø 315 - 353 mb; Ø 90 - 1.511 mb (razem 7.750 mb rurociągu); 3 przepompownie, 156 przyłączy kanalizacyjnych o długości 820 mb.

            Ta inwestycja jest ważnym krokiem do poprawy jakości środowiska przyrodniczego Gminy Mycielin, tym samym w sposób odczuwalny poprawi warunki życia mieszkańców, uporządkuje gospodarkę rolno - ściekową oraz pozwoli na osiągnięcie europejskich standardów z zakresu oczyszczania ścieków.

Galeria:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości