Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2011-10-21

 Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2012 r.

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości