Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2011-10-11

 INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PROJEKTU

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

 

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MYCIELIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 r.

 

Urząd Gminy Mycielin informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.

 

Uczestnicy:

1.      organizacje pozarządowe,

2.      podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234,  poz. 1536 z późn. zm.)

 

Termin konsultacji ustala się od dnia 12.10.2011 r. do  dnia 19.10. 2011 r.

 

Uwagi oraz wnioski do projektu programu można zgłaszać w formie pisemnych opinii:

-      w siedzibie Urzędu Gminy Mycielin z/s w Słuszkowie, 62-831 Korzeniew -  w sekretariacie pokój nr 8,

-      za pośrednictwem poczty - adres jw.

-      za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres: urzad@mycielin.pl

 

Nie przedstawienie uwag czy też wniosków, o których mowa w w/w terminie oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

 

                                                                            Wójt Gminy Mycielin

                                                                         /-/ Jerzy Matuszewski

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości