Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2018-01-31

 Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci przyjętych w roku szkolnym 2017/2018do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają na rok szkolny 2018/2019 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Wójt Gminy Mycielin podaje do publicznej wiadomości:

1. 1. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas I publicznych szkół podstawowychprowadzonych przez Gminę Mycielin oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określone w:

  • uchwale  Nr XXXI/143/2017 Rady Gminy Mycielin z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Mycielin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
  • uchwale  Nr XXXI/144/2017 Rady Gminy Mycielin  z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mycielin, które będą brane pod uwagę na etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów  oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkolii oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Mycielin zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 5/2018 Wójta Gminy Mycielin z dnia 30 stycznia 2018r.w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegoi postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mycielin,

3. erminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowychprowadzonych przez Gminę Mycielin zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia Nr 5/2018 Wójta Gminy Mycielin z dnia 30 stycznia 2018r.w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mycielin.

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości