Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2011-04-12

 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2011 r.
o wniesieniu odwołań od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 700 ze zm.)
zawiadamiam
o wniesieniu odwołań od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2011 r. nr 3/2011
(znak IR.III-2.7045-43/10) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla projektowanego gazociągu
wysokiego ciśnienia DN700, PN 8,4 MPa Gustorzyn - Odolanów (etap II), w powiecie
ostrowskim, tureckim, kaliskim i mieście Kalisz, na terenie województwa wielkopolskiego.
Informuję, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Infrastruktury.

 

                                                                                 z up. Wojewody Wielkopolskiego
                                                                               /-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska
                                                                    z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości