Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2011-02-03

 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 lutego 2011 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 1 lutego 2011 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie terminalu

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą",

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie terminalu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia
DN700 Gustorzyn - Odolanów ETAP II.
Ww. inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości, lub ich części, w związku z czym
sporządzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel. wykaz
nieruchomości objętych wnioskiem oraz ich podział przedstawiono poniżej.
Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości