Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2017-06-02

 Informacja w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

Wójt Gminy Mycielin informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dniem 1.07.2017r. zostaje rozszerzona selektywna zbiórka odpadów o odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Poprzez w/w frakcję rozumie się odpady pochodzenia zielonego (skoszona trawa, rośliny, rozdrobnione gałęzie, obierki warzyw itp.). W związku z powyższym odbiór odpadów ulegających biodegradacji odbywał się będzie jeden raz w miesiącu w okresie od maja do października danego roku kalendarzowego w ilości do 240l. z posesji - tj. 2 worki. Właściciele nieruchomości zostaną wyposażeni w worki koloru brązowego oznaczone napisem "Bio".

Zbiórka dodatkowej frakcji odpadów biodegradowalnych zacznie obowiązywać od 1 lipca 2017 roku z dniem wejścia w życie powyższego rozporządzenia.
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości