Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2017-05-16

 Informacja

W dniu 14 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dnia 22 sierpnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Kaliszu zostały podpisane umowy o dofinansowanie inwestycji drogowych przez Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Jerzego Matuszewskiego Wójta Gminy Mycielin.

W Gminie Mycielin będą realizowane dwa zadania:

„Przebudowa drogi gminnej nr 674504G Bogusławice-granica Gminy Mycielin- Gminy Rychwał”.

„Przebudowa drogi gminnej nr 674522 G w miejscowości Zamęty".

Łączne dofinansowanie wyniesie 476 378,00 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości