Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2017-03-23

 Rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Mycielin

Kontynuacja wychowania przedszkolnego
 

 

Rodzice dzieci przyjętych w roku szkolnym 2016/2017 do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają na rok szkolny 2017/2018 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

 

 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2017/2018.


Terminy rekrutacji


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Mycielin określa załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 11/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 23 marca 2017r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mycielin.
Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości