Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2016-11-24

 Szkolenie z zakresu biznasplanu

W związku z zamiarem ogłoszenia naboru wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i rozwijania działalności gospodarczej, zachęcamy osoby, które zamierzają pozyskać środki w tym zakresie, w szczególności osoby bezrobotne, osoby młode do 35 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety znajdujące się w gorszej sytuacji na rynku pracy ze względu na płeć oraz kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci i osoby niepełnosprawne, do zgłaszania się na szkolenie na którym omówione zostaną zasady jak, „krok po kroku” sporządzić biznesplan.

PLAN SZKOLENIA:

Ø GODZ.: 9:00 – 11:30 – wypełnianie biznesplanu dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku z działania: podejmowanie działalności gospodarczej.

Ø GODZ.: 11:30 – 12:00 – przerwa kawowa.

Ø GODZ.: 12:00 – 14:30 – wypełnianie biznesplanu dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku z działania:rozwijanie działalności gospodarczej.

 

Zgłoszenia można składać do28 listopada, do godz. 15:00,osobiście w biurze Stowarzyszenia (ul. T. Kościuszki 7/ Koźminek), drogą elektroniczną na adres: lgd7-biuro@wp.pl, lub telefonicznie, pod numerem: 62 7637068/ 669 686 139

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości