Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2016-11-21

 KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru  operacji będą trwać od dnia 18.11.2016 do 23.11.2016r w godzinach od 8:00-15:00:

a) w biurze Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”, ul. Kościuszki 7 ,62-840 Koźminek,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłane na adres e-mail: lgd7@wp.pl  do dnia 23.11.2016r do godziny 15:00  zatytułowane: KONSULTACJE SPOŁECZNE,

c) uwagi zgłoszone po terminie lub na inny adres e-mail nie będą brane po uwagę, 

d) uwagi mogą być zgłaszane wyłącznie poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁASZANYCH UWAG.

Konsultowany dokument dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”, na stronach internetowych gmin członkowskich oraz w biurze LGD7.

Proponowane zmiany zostały zapisane w kolorze czerwonym.
Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości