Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2010-10-06

 Informacja i rozpoczęciu konsultacji

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI


PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MYCIELIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2011 r.

 

Urząd Gminy Mycielin informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.


Uczestnicy:

  1. organizacje pozarządowe,

  2. podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)


Termin konsultacji ustala się od dnia 06.10.2010 r. do dnia 12.10. 2010 r.


Uwagi oraz wnioski do projektu programu można zgłaszać w formie pisemnych opinii:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Mycielin z/s w Słuszkowie, 62-831 Korzeniew - w sekretariacie pokój nr 8,

  • za pośrednictwem poczty - adres jw.

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres: urzad@mycielin.pl


Nieprzedstawienie uwag czy też wniosków, o których mowa w/w terminie oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

 

Wójt Gminy Mycielin

/-/ Jerzy Matuszewski

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości