Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2016-08-10

 Odbiór odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych

KURENDA

 

Wójt Gminy Mycielin przypomina, że w dniu 30 sierpnia 2016 roku zostanie udostępniony bezpłatnie dla mieszkańców Gminy Mycielin mobilny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych - problemowych. Pojemniki zostaną ustawione przy OSP Mycielin i będą do dyspozycji mieszkańców w godzinach 9.00 - 13.00 Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych firmy POM EKO Sp. z o.o. Kalisz, będzie przyjmować następujące rodzaje odpadów:
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • zużyte opony (z samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych),
  • zużyte baterie i akumulatory samochodowe,
  • zużyte świetlówki i inne źródła światła,
  • przeterminowane środki chemii gospodarczej i opakowania po nich (np. odrdzewiacze, płyny do udrażniania rur itp.),
  • oleje spożywcze przeterminowane i opakowania po nich,
  • zużyte farby, lakiery, środki ochronne do drewna i opakowania po nich,
  • przeterminowane lekarstwa i opakowania po nich, zużyte termometry.
Wszystkie w/w odpady płynne należy przynieść w czytelnym, fabrycznym opakowaniu. Płyny niewiadomego pochodzenia w nieoznaczonych pojemnikach nie będą przyjmowane. Odpady mogą pochodzić tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 62-7513418, pokój nr 1 Urząd Gminy Mycielin.

 

KURENDA

Wójt Gminy Mycielin informuje, że w dniu 07 września 2016r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zbiórka będzie polegała na indywidualnym zgłoszeniu ilości i rodzaju odpadu przez właściciela nieruchomości zamieszkałej do Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz pod numerami telefonów: 62 760-39-01, 62 767-23-30 lub e-mailowo; mycielin@eko.kalisz.pl. Po dokonaniu zgłoszenia wykonawca usługi zobowiązany jest odebrać odpad pod warunkiem, że zostanie on wystawiony do godziny 700 w dniu 07 września 2016r. przed posesję. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą max. do 5 sztuk z nieruchomości zamieszkałej. Za odpady wielkogabarytowe rozumie się:szafy, stoły, krzesła, sofy, dywany, wykładziny, wózki dziecięce,materace, pierzyny, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wanny, umywalki, muszletoaletowe, drzwi, szkło okienne zgromadzone w skrzynkach lub kartonach, wyroby z PCV jak:panele, rynny, rury kanalizacyjne i ramy okienne. 
Dodatkowo 05 września przeprowadzona będzie również zbiórka odpadów budowlanych i porozbiórkowych. Odpady workowane w ilości max. 50kg. od nieruchomości należy również zgłosić pod w/w numery telefonów.
Zainteresowanych mieszkańców proszę o dokonanie zgłoszenia w terminie do 02 września 2016 r.do wykonawcy usługi POM EKO Sp. z o.o.Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 75-134-18, pokój nr 1 Urząd Gminy Mycielin.

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości