Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2015-10-30

 KONSULTACJE SPOŁECZNE PLANU TRANSPORTOWEGO

Starostwo Powiatowe w Kaliszu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, w dniach od 28.10.2015r. do 17.11.2015r. organizuje konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kaliskiego (Planu transportowego).

Projekt Planu transportowego jest dostępny w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na stronie internetowej www.bip.powiat.kalisz.pl (ogłoszenia – inne), a także w wersji papierowej do wglądu w Starostwie Powiatowym (Kalisz, pl. Św. Józefa 5), pokój nr 206 (II piętro) w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni robocze.

W ramach organizowanych konsultacji, każdy z mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje mogą składać swoje uwagi lub propozycje zmian do tego dokumentu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane przez Starostwo Powiatowe wyłącznie na piśmie. W tym celu przygotowano specjalny wzór formularza dostępny na stronie internetowej Starostwa oraz bezpośrednio w Starostwie Powiatowym.


Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

  • drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: zdp@powiat.kalisz.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT”,

  • faksem na nr 62 501 42 81,

  • drogą korespondencyjną na adres Starostwa Powiatowego: Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz (liczy się data wpływu),

  • bezpośrednio w Starostwie Powiatowym (Kalisz, pl. Św. Józefa 5) w godzinach od 7.30 do 13.00, pokój nr 8-9 (parter) w dni robocze

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2015 r.

Warto zgłosić swoje spostrzeżenia do tego opracowania, ponieważ uzasadnione uwagi zostaną wzięte pod uwagę i uwzględnione w projekcie planu, który trafi pod obrady Rady Powiatu Kaliskiego.

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości