Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2015-06-08

 Zaproszenie na konsultacje społeczne

Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu

„Studium zrównoważonego rozwoju transportu

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

 

„Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" jest kolejnym dokumentem opracowanym w ramach projektu pn.: „Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracja Kalisko - Ostrowskiej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa.

Głównym celem opracowania jest zbadanie obecnego systemu transportowego w miastach rdzenia AKO - Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim i jego obszarze funkcjonalnym oraz określenie potrzeb inwestycyjnych na kolejne lata, natomiast cele szczegółowe to:

  • poprawa dostępności terytorialnej Obszaru Funkcjonalnego AKO;
  • zrównoważony rozwój transportu, niwelowanie zróżnicowań, tworzenie spójnej sieci infrastruktury transportowej;
  • poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym;
  • bezpieczeństwo i niezawodność systemów transportowych;
  • ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

 

Udostępniając Państwu projekt Studium zapraszamy wszystkich partnerów społecznych i gospodarczych oraz przedstawicieli środowisk naukowych i mieszkańców zainteresowanych prężnym rozwojem regionu do zapoznania się z treścią dokumentu oraz wyrażenia swoich opinii na temat jego zawartości.

 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu Studium przeprowadzone zostaną w dniach 3-24 czerwca 2015 r. W ramach konsultacji zorganizowane zostaną dwa spotkania:

 

·      11 czerwca br. (czwartek) o godz. 11.00 w sali recepcyjnej kaliskiego Ratusza - Główny Rynek 20.

·      12 czerwca br. (piątek) o godz. 11:00 w sali sesyjnej ostrowskiego Urzędu Miejskiego
- al. Powstańców Wielkopolskich 14.

 

Zgodnie z założeniami projektu zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dokumentu.

Uwagi do projektu Studium należy przekazywać poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej) podczas spotkań lub przesłanie go drogą elektroniczną na adres biura projektu ako@um.kalisz.pl  w terminie do dnia 24 czerwca 2015 r.

Projekt Studium wraz z załącznikami oraz formularz zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach.

Wersja papierowa dokumentu dostępna jest w Biurze Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1A - pokój 305.
Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości