Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2015-05-06

 ĆWICZENIA RENEGADE

Wójt Gminy Mycielin
informuje o "ĆWICZENIACH RENEGADE"


Wójt Gminy Mycielin informuje mieszkańców, że w dniu 12 maja 2015 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE w miejscowości Mycielin oraz Korzeniew z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) oznaczający ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) uruchomienie syren w ramach ćwiczeń musi być poprzedzone ogłoszeniem tego faktu w sposób zwyczajowo przyjęty w formie informacji zwyczajowo przyjętej oraz na stronie internetowej gminy z 24 – godzinnym wyprzedzeniem.


Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości