Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2015-02-12

 Program "Na Własne Konto"

Gmina Mycielin bierze udział w III edycji projektu „Na własne konto".

Od 16.02.2015r. 19 uczniów Gimnazjum w Korzeniewie uczestniczyć będzie                            w przedmiotowym przedsięwzięciu.

 

To program edukacji ekonomicznej, adresowany do uczniów gimnazjów znajdujących się na terenach gmin wiejskich i miejsko - wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomi. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy projektu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Podczas II semestru młodzież wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując prace konkursową - gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznesplan jej wydania. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Celem programu „Na własne konto" jest

-poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczestników,

-kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,

-przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,

-zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą wiejską.

Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja.

 

 

źródło http://nawlasnekonto.pl/o-projekcie/cele-projektu

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości