Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2014-08-21

 ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH W PROJEKCIE „Gwarancje dla młodzieży”


Projekt przewiduje aktywizację zawodową osób młodych w wieku 18-24 lata,  pozostających bez zatrudnienia, nie uczących się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniają  wejście na rynek pracy i udany start życiowy.

 

Oferujemy:


  • poradnictwo zawodowe (forma indywidualna i grupowa),
  • konsultacje psychologiczne, pedagogiczne lub inne konsultacje specjalistyczne (w formie indywidualnej),
  • szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące) wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej),
  • szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu kompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. B (wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu zewnętrznego),
  • staże zawodowe u pracodawców (wraz ze stypendium dla uczestników staży i dodatkami do wynagrodzeń dla opiekunów staży z zakładu pracy),
  • wsparcie zatrudnienia (realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy),
  • naukę  aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy)
  • wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w czasie uczestnictwa w projekcie.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty w siedzibie CEiPM w Kaliszu przy ul. Skalmierzyckiej 10 lub telefoniczny tel. 62 5023833.

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości